Tầm nhìn Giáo dục

Hướng đến giá trị "thực học"

Tôn trọng sự khác biệt

Hòa hợp với thiên nhiên Bảo vệ môi trường

Giúp các bé tiếp cận và sử dụng Tiếng Anh tự nhiên như một sinh ngữ hơn là một ngoại ngữ

Phương pháp giáo dục tiên tiến

Giáo viên đóng vai trò như Người Hướng Dẫn - Đồng Hành

Chúng tôi muốn

Hướng đến giúp trẻ phát triển

Bạn muốn trải nghiệm phương pháp học độc đáo của trung tâm Ong Vàng ?

Hãy để chúng tôi chăm sóc con của bạn !