Mục tiêu giáo dục

  • Hướng đến giá trị “thực học”: Mang lại cho các bé những kiến thức thực tế, gần gũi và dễ dàng áp dụng vào cuộc sống hàng ngày.

  • Tôn trọng sự khác biệt: Mỗi bé là một cá thể riêng biệt với những tính cách và khả năng phát triển khác nhau. Chương trình được thiết kế theo định hướng “cá nhân hoá giáo dục” (individualized education) bằng việc ứng dụng hợp lý và xen kẽ những phương pháp giáo dục sớm tiên tiến để giúp việc học Tiếng Anh trở nên tự nhiên và hiệu quả nhất. 

  • Hòa hợp với thiên nhiên - Bảo vệ môi trường: Sử dụng học cụ thân thiện môi trường, hạn chế tối đa những nguyên vật liệu có hại đến môi trường và sức khoẻ của bé. Thông qua các bài học, giáo viên khuyến khích và hướng các bé đến việc tái sử dụng các vật dụng hàng ngày, hạn chế rác thải, nâng cao tinh thần bảo vệ cộng đồng và môi trường xung quanh.

  • Giáo viên chỉ đóng vai trò như Người Hướng Dẫn – Đồng Hành – Hỗ trợ các bé trong các lớp Tiếng Anh (thay vì là vai trò cầm tay chỉ việc như tại đa số các trường mầm non hiện nay). Chương trình của chúng tôi khuyến khích các bé học theo mô hình học tập chủ động, làm việc đội nhóm và tự do sáng tạo.

  • Giúp các bé tiếp cận và sử dụng Tiếng Anh tự nhiên như một sinh ngữ hơn là một ngoại ngữ. Các chương trình của chúng tôi đều tập trung hướng các bé đến chuẩn giao tiếp hằng ngày, không chú trọng quá nhiều vào Tiếng Anh học thuật.

Giáo trình

Kết hợp 2 cuốn giáo trình Anh Văn cho Mầm Non nổi tiếng, bao gồm: 

  • My Little Island 1, 2, 3 

  • BeBop 1,2,3